Nabór na mentorów

Poszukujemy mentorów do współpracy przy organizacji hackatonów w ramach projektu BaltiSatApps, uwzględniając najbliższą edycję w ramach europejskiego hackatonu”ActInSpace” , który w odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26.05. 2018 roku.

Mentor

Opis stanowiska :

mentoring poprzez wsparcie wiedzą i doświadczeniem pracy zespołom podczas i po zakończeniu hackatonów

wymagania:

doświadzcenie w mentoringu małych zespołów technologicznych
doświadczenie w analizie i przetwarzaniu danych satelitarnych, praca w insytucji zwiazanej z przetwarzaniem danych satelitarnych Copernicus lub technologiami kosmicznymi

Mentor w obszarze prezentacji

Opis stanowiska :

przygotowanie 90 minutowego szkolenia z przygotowania prezentacji;
po zakończeniu hackathonu droga telefoniczą lub e-mailową wsparcie zwycięskich zespołów w przygotowaniu prezentacji na międzynarodowy finał

wymagania :

minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/szkoleń z prezentacji dla zespołów projektowych w firmach i/lub zespołów programistów oraz wystąpień publicznych.

Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 15.05.2018 roku do godziny 12:00 w formie PDF na adres mailowy : glowczyk@transfer.edu.pl lub przekazać osobiście Pani Dominice Główczyk w Centrum Transferu Technoligii Politechnika Krakowska , ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, pokój 22

Powołując się na paragraf 7 punkt 1 Organizator wydłuża  termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych do dnia 16.05.2018 roku do godziny 15:00 

 

DOKUMENTY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE