INFO DAY - 6 marca 2019 r.

Post on 2019-02-23

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki organizuje "BalticSat From The Sky 2019" - mini-konferencję informacyjną na temat hackathonu organizowanego w ramach prowadzonego przez Politechnikę projektu Eu InterReg - BalticSatApps. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 6 marca 2019 roku w sali "Kotłownia" (kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie).

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 cyklem krótkich wykładów przygotowanych przez przedstawicieli firm i organizacji publicznych oraz rządowych związanych z sektorem kosmicznym oraz wykorzystujących dane i serwisy platformy Copernicus. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z problematyką inżynierii oprogramowania, przetwarzania dużych zbiorów danych, przetwarzania danych satelitarnych, finansowaniem i wsparciem technologii kosmicznych i stelitarnych w Polsce.

Konferencja ta będzie jedym z wydarzeń poprzedzających tegoroczny Hackathon BalticSatApps 2019, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2019. Hackathon ten wyłoni najlepsze rozwiązania z zakresu usług, wykorzystujących dane satelitarne w pięciu obszarach zastosowań:

 1. edukacja oparta o dane satelitarne,
 2. przyjazne miasta,
 3. rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój,
 4. nowe rozwiązania przetwarzania i analizy danych satelitarnych
 5. teledetekcja w naukach o Ziemi

Więcej informacji o zbliżającym się hackatonie, realizowanym jako dwudniowy workshop możesz przeczytać na poniższej stronie

WORKSHOP 26-27.04.2019

 

 

Photo credit: iStockphoto/iLexx

O PROJEKCIE

W ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonano niesamowitych postępów w obserwacji Ziemi z kosmosu. Dane z satelitów dostępne są w systemie Copernicus i w połączeniu z innymi źródłami tworzą nowe okazje dla biznesu. BalticSatApps jest międzynarodowym projektem INTERREG, wspierającym rozwój i wykorzystanie technologii obrazowania satelitarnego w krajach bałtyckich.

Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Estonia, Rosja) rozpoczęły prace nad nowym projektem BalticSatApps. Celem projektu BalticSatApps jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem tego projektu będzie udoskonalenie wiedzy oraz dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus, a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych.

Międzynarodowa witryna projektu: balticastapps.eu

HARMONOGRAM

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU

 • Space Business Model Workshops - kwiecień 2018
 • Space Business Day - maj 2018
 • Hackathon Spac-Tech do I edycji - maj 2018
 • Rekrutacja do Programu Akceleracyjnego - październik/listopad 2018
 • Warsztaty na krakowskich uczelniach - 19 października 2018
 • CopernicusHERO - Hackathon Copernicus (pierwszy oficjalny hackathon przetwarzania danych satelitarnych) - 9 listopada 2018
 • Start I programu akcelarycjnego - 22 listopada 2018
 • Zakończenie I programu Demo Day - marzec/kwiecień 2019
 • Hackathon Spac-Tech do II edycji - kwiecień 2019
 • SpaceTech Business Model Workshops - maj 2019
 • Start II programu akcelarycjnego - sierpień 2019
 • Space Business Day - listopad 2019
 • Zakończenie II programu Demo Day - listopad 2019

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU