ZGŁOŚ SWOJĄ DRUŻYNĘ

Ostatnie wydarzenie BalticSatApps, dołącz do wyzwania online!

Zidentyfikuj wszystkich członków zespołu, zacznij w pierwszej kolejności od wprowadzenia danych kapitana drużyny. Zespół może składać się z 2-5 osób.


Regulamin.pdf