mentors-hack-online-vol1-workshop

Warsztat - wyznaczanie zasięgu oraz dotkliwości pożaru na podstawie darmowych zobrazowań satelitarnych

Ćwiczenie warsztatowe prezentuje jeden ze sposobów wyznaczenia obszarów dotkniętych pożarem oraz określeniu stopnia dotkliwości zniszczeń.
Projekt stanowi demonstrację aplikacji technologi GIS. 

Przed warsztatem należy: