BalticSatApps 2019 Info Day

Post on 2019-04-03

W dniu 6 marca 2019 roku między godziną 10:00 a 14:00 w Sali konferencyjnej budynku Kotłownia kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbył się Baltic Sat Apps 2019 Info Day. Wydarzenie to było jednym z cyklu wydarzeń promocyjnych projektu Baltic Sat Apps i wprowadzało potencjalnych uczestników w tematykę nadchodzącego Hackathonu.

O godzinie 10:00 zgromadzonych powitała Pani Prof. Joanna Kołodziej. Po powitaniu Informacje o Hackathonie przedstawił Piotr Szuster w formie prezentacji. Bezpośrednio po prezentacji informacji o Hackathonie omówiono dostęp do danych satelitarnych systemu Copernicus – prelegentem był Piotr Szuster. Po przedstawieniu wstępnych informacji o dostępie i przetwarzaniu danych satelitarnych o potencjalnych zastosowaniach danych satelitarnych opowiedziała Martyna Gatkowska z Instytutu Geodezji i Kartografii. Prezentację o metodach teledetekcji przedstawiła Sonia Bazan z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zastosowania danych systemu Copernicus przedstawili Artur Surowiecki i Piotr Szuster. Artur Surowiecki, reprezentujący Uniwersytet Warszawski omawiał przypadek Bow Echo 11 sierpnia 2017 i wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do oceny obszaru szkód wyrządzonych przez to zjawisko atmosferyczne. Ogólniejszy przypadek przetwarzania danych przestrzennych, w których zakres wchodzą również dane satelitarne przedstawił Piotr Szuster w prezentacji pod tytułem Przetwarzanie danych przestrzennych w procesie wykorzystującym wstepne przetwarzanie i integrację danych w systemie SkyPredict 3.

Po tej prezentacji o programie akceleracyjnym i ofercie dla StartUpów referat wygłosił Jarosław Chojnacki, przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego. Nie zabrakło również przedstawiciela firm, Piotr Heilman w imieniu firmy Jlupin przedstawił rozwiązanie oparte o mikroserwisy. 

O PROJEKCIE

W ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonano niesamowitych postępów w obserwacji Ziemi z kosmosu. Dane z satelitów dostępne są w systemie Copernicus i w połączeniu z innymi źródłami tworzą nowe okazje dla biznesu. BalticSatApps jest międzynarodowym projektem INTERREG, wspierającym rozwój i wykorzystanie technologii obrazowania satelitarnego w krajach bałtyckich.

Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Estonia, Rosja) rozpoczęły prace nad nowym projektem BalticSatApps. Celem projektu BalticSatApps jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem tego projektu będzie udoskonalenie wiedzy oraz dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus, a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych.

Międzynarodowa witryna projektu: balticastapps.eu

HARMONOGRAM

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU

 • Space Business Model Workshops - kwiecień 2018
 • Space Business Day - maj 2018
 • Hackathon Spac-Tech do I edycji - maj 2018
 • Rekrutacja do Programu Akceleracyjnego - październik/listopad 2018
 • Warsztaty na krakowskich uczelniach - 19 października 2018
 • CopernicusHERO - Hackathon Copernicus (pierwszy oficjalny hackathon przetwarzania danych satelitarnych) - 9 listopada 2018
 • Start I programu akcelarycjnego - 22 listopada 2018
 • Zakończenie I programu Demo Day - marzec/kwiecień 2019
 • Hackathon Spac-Tech do II edycji - kwiecień 2019
 • SpaceTech Business Model Workshops - maj 2019
 • Start II programu akcelarycjnego - sierpień 2019
 • Space Business Day - listopad 2019
 • Zakończenie II programu Demo Day - listopad 2019

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU