spectator.earth workshop

Plan warsztatu - 120 minut

20 min - Część teoretyczna

  • podstawy satelitarnej obserwacji Ziemi
  • pozyskiwanie zdjęć dla wybranego obszaru
  • analiza obrazów

5 min - przerwa

45 min - Część praktyczna I

  • zdjęcia wielospektralne
  • wydobywanie informacji na bazie mieszanki pasm
  • podstawy algorytmów do ekstrakcji informacji ze zdjęć

5 min - przerwa

45 min - Część praktyczna II

  • podstawy wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie zdjęć satelitarnych
  • przygotowanie danych do budowy modelu
  • przykład klasyfikacji zdjęć niskiej rozdzielczości